ChristenUnie-SGP Westland

De gemeente: dienstbaar en transparant

De gemeente is er voor de Westlanders en niet andersom. De samenleving staat bij ons centraal. Daarom staan we een dienstbare gemeente Westland voor, met een bescheiden omvang, die de samenleving versterkt. Als goede rentmeesters zorgen we daarbij voor een sluitend huishoudboekje.

Als christenen staan wij voor kernwaarden als rechtvaardigheid, integriteit en transparantie. Een politieke en ambtelijke cultuur op basis van deze waarden vinden wij belangrijk. De transparantie van het nieuwe gemeentehuis staat hiervoor symbool. Ook vinden wij het belangrijk om burgers vroegtijdig te betrekken bij beleidskeuzes en grote ontwikkelingen. En we moeten voorkomen beloftes te doen die niet zijn na te komen.

Wij waarderen de kracht van de samenleving en geven graag ruimte aan burgerinitiatieven. Er moet ruimte zijn voor inwoners die initiatief nemen (bijvoorbeeld in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, de lokale economie en wijkbeheer.

KORT EN PRAKTISCH
• Een overheid die rechtvaardig en transparant is
• Ruimte en steun voor initiatieven van burgers
• Een sluitend huishoudboekje is belangrijk
• Een betere gemeentelijke website

Goed rentmeesterschap

Bij een christen hoort goed rentmeesterschap. We zorgen op een goede manier voor wat ons is toevertrouwd. Daarom moet het huishoudboekje van de gemeente kloppen, zonder al te grote afhankelijkheid van inkomsten uit rente of dividend. En wat ons betreft mogen de lokale belastingen en tarieven niet meer stijgen dan het inflatieniveau. Daarbij moeten kwetsbare mensen daar waar nodig financieel ontzien worden.

Pak digitale kansen

Digitale ontwikkelingen maken betere dienstverlening mogelijk. Er zijn door de gemeente Westland al goede stappen gezet, zoals met de bereikbaarheid van de gemeente via WhatsApp. Wel vinden wij de gemeentelijke website onoverzichtelijk, deze moet zo snel mogelijk verbeterd worden.

Digitale mogelijkheden dragen bij aan efficiëntie en vergroten klantgerichtheid richting burgers en bedrijven. Ook de Omgevingswet heeft in de uitvoering veel digitale aspecten. Daarom is het belangrijk dat de gemeente anticipeert op de invoering ervan en investeert in de scholing van ambtenaren en raadsleden op digitaal vlak.