ChristenUnie-SGP Westland

De gemeente: dienstbaar en transparant

De gemeente Westland is er voor de Westlanders en niet andersom, de samenleving staat bij ons centraal. Daarom willen we een dienstbare gemeente Westland zijn, van een bescheiden omvang, die de samenleving versterkt. Als goede rentmeesters zorgen we daarbij voor een sluitend huishoudboekje.

Als christelijke partijen staan wij voor kernwaarden als rechtvaardigheid, integriteit en transparantie. Een politieke en ambtelijke cultuur op basis van deze waarden vinden wij belangrijk. Wij vinden het daarom ook van belang Westlanders vroegtijdig te betrekken bij beleidskeuzes en grote ontwikkelingen. En we moeten voorkomen beloftes te doen die niet zijn na te komen.

Wij waarderen de kracht van de Westlandse samenleving en geven graag ruimte aan burgerinitiatieven. Er moet ruimte zijn voor inwoners die initiatief nemen (bijvoorbeeld in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, economie, wonen en wijkbeheer.

KORT EN PRAKTISCH
• Een overheid die rechtvaardig en transparant is
• Ruimte en steun voor initiatieven van burgers
• Een sluitend huishoudboekje is belangrijk
• Digitale ondersteuning aan senioren en digibeten

Goed rentmeesterschap

Bij een christen hoort goed rentmeesterschap: we zorgen op een goede manier voor wat ons is toevertrouwd. Daarom moet het huishoudboekje van de gemeente kloppen. Wat ons betreft mogen de lokale belastingen en tarieven niet meer stijgen dan het inflatieniveau. Daarbij moeten kwetsbare mensen waar nodig financieel ontzien worden. Goed rentmeesterschap betekent ook zorg voor de schepping o.a. door aandacht voor duurzaamheid, klimaat en energietransitie.

Pak digitale kansen

DDigitale ontwikkelingen maken betere dienstverlening mogelijk. Er zijn door de gemeente Westland al goede stappen gezet en dat willen wij doorzetten. Digitale mogelijkheden dragen bij aan efficiëntie en vergroten de klantgerichtheid richting burgers en bedrijven. Ook de Omgevingswet heeft in de uitvoering veel digitale aspecten. Daarom is het belangrijk dat de gemeente zich hierop goed voorbereidt en investeert in de digitale vaardigheden van ambtenaren en raadsleden. We willen dat de gemeente ook oog heeft voor senioren en digibeten en hen ondersteunt binnen deze digitale wereld.