ChristenUnie-SGP Westland

Sport, cultuur en recreatie: beperkt steunen

Sport, cultuur en recreatie zijn een verrijking voor het leven. Op het vlak van sport en cultuur willen we geen grootse ambities van de gemeente zelf, maar beperkte ondersteuning van de initiatieven vanuit de Westlandse samenleving. Voor recreatie in de natuur willen we meer ruimte.

Het strand is een belangrijke plek voor Westlanders om lekker uit te waaien en rust te vinden, daar kunnen we van Gods schepping genieten. Hetzelfde geldt voor het weinige groen dat het Westland kent. Daarom zijn we voorstander van goede faciliteiten bij recreatieplekken, zoals voldoende parkeergelegenheid en bescheiden horecavoorzieningen. Voor ontspanning zijn ook de fietsverbindingen belangrijk, deze dienen zowel het recreatieverkeer als het woon- en werkverkeer.
De ChristenUnie-SGP blijft aandacht vragen voor uitbreiding van het aantal boothellingen en de doorvaarthoogte van bruggen. De aanleg van vaar- en kanoroutes kan (mede) gefinancierd worden door private partijen.

KORT EN PRAKTISCH
• Beperkte steun aan sportclubs, geen grootse ambities
• Voortvarend opstellen van een kerkenvisie, in dialoog
• Bij strand en groen bescheiden horeca en voldoende parkeerplekken
• Aanleg van meer boothellingen

Sport stimuleren

Sport zorgt voor ontspanning, onderlinge betrokkenheid en gezondheid. Daarom moet de gemeente sport op school stimuleren. Ook zien we graag dat bewegen voor senioren gestimuleerd en gefaciliteerd wordt, dit draagt ook bij aan de bestrijding van eenzaamheid. Vanwege de positieve effecten van sporten verdienen sportclubs beperkte steun, bijvoorbeeld door bijdragen aan goede accommodaties. Daarbij zet de ChristenUnie-SGP zich in voor een accommodatiebeleid waardoor sportclubs en sportfaciliteiten elkaar versterken en niet beconcurreren. Aan grote, kostbare of professionele sportambities wordt wat ons betreft geen steun gegeven.

Kerkenvisie

De rijksoverheid vraagt kerkelijke gemeenschappen om een visie te ontwikkelen op de toekomst van (herbestemming van) kerkgebouwen. De ChristenUnie-SGP vindt dat het opstellen van zo’n visie hoort te gebeuren in dialoog tussen gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Een kerk bepaalt vaak het dorpsgezicht, de nadruk moet daarom niet liggen op het afstoten van een kerkgebouw maar op zinvol gebruik of hergebruik. Zo wordt voorkomen dat kerken in verval raken of dat ze een bestemming krijgen die niet goed past bij het karakter van een kerk.

Bescherming monumenten

Het monumentenbeleid van de gemeente Westland wordt in samenwerking met de diverse cultuurhistorische verenigingen vastgesteld. Dergelijke verenigingen worden door de gemeente gefaciliteerd, omdat deze meehelpen het eigen karakter van onze dorpskernen te behouden.