ChristenUnie-SGP Westland

Sport, cultuur en recreatie: bescheiden steunen

Sport, cultuur en recreatie zijn een verrijking voor het leven. Op het vlak van sport en cultuur willen we echter geen grootse ambities van de gemeente zelf, maar beperkte ondersteuning van de initiatieven die er zijn binnen de Westlandse samenleving. Voor natuurrecreatie willen we meer ruimte.

Sport zorgt voor ontspanning, onderlinge betrokkenheid en gezondheid. Daarom moet de gemeente sport op school stimuleren. Ook sportclubs verdienen om deze reden bescheiden steun, bijvoorbeeld doordat de gemeente bijdraagt aan goede accommodaties. De ChristenUnie-SGP zet zich in voor een accommodatiebeleid waardoor sportclubs en sportfaciliteiten elkaar versterken en niet beconcurreren. Aan grote, kostbare sportambities geeft de ChristenUnie-SGP geen steun.

KORT EN PRAKTISCH
• Bescherming van het eigen karakter van de diverse dorpskernen
• Bescheiden steun aan sportclubs middels accommodaties
• Accommodatiebeleid dat elkaar versterkt en niet beconcurreert

Bescherming monumenten

Het monumentenbeleid van de gemeente Westland wordt in samenwerking met de cultuurhistorische verenigingen vastgesteld. Dergelijke verenigingen worden door de gemeente gefaciliteerd, omdat deze meehelpen het eigen karakter van onze dorpskernen te behouden.

In 2013 is bezuinigd op allerlei sport-, cultuur- en muziekverenigingen. Ook De Naald is verzelfstandigd. Wij zien het inderdaad niet als een gemeentelijke taak om voor deze recreatie veel subsidie beschikbaar te stellen en steunen dit beleid. De kosten kunnen (grotendeels) opgebracht worden door de mensen die hiervan genieten.

Recreatie

Het strand is een belangrijke plek voor Westlanders om lekker uit te waaien en rust te vinden. Daar kunnen we van Gods schepping genieten. Hetzelfde geldt voor het weinige groen dat het Westland kent. Daarom zijn we voorstander van goede faciliteiten (zoals parkeergelegenheid en bescheiden horecavoorzieningen) waar recreatie mogelijk is. Van huisjes op het strand zijn we geen voorstander.

Eerder noemden we al dat we ons sterk maken voor een groter groen hart in het Westland, bijvoorbeeld door het Prinsenbos en de Poelzone te verbinden. Ook wil de ChristenUnie-SGP natuur- en cultuureducatie voor kinderen stimuleren en financieel steunen.

Samenwerking met de gemeente Midden-Delfland is belangrijk bij recreatieve voorzieningen. En voor ontspannen vertier zijn ook de fietsverbindingen in het Westland belangrijk. Deze dienen zowel het recreatieverkeer als het woon- en werkverkeer.

De ChristenUnie-SGP blijft aandacht vragen voor uitbreiding van het aantal boothellingen. De aanleg van vaar- en kanoroutes kan (mede)gefinancierd worden door private partijen.