ChristenUnie-SGP Westland

Veiligheid: daar werken we samen aan

Ook wat betreft de veiligheid staat voor ons als ChristenUnie-SGP de samenleving centraal. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Het optreden van de overheid is daarbij zacht waar het kan en hard als het moet.

Als mensen zich niet veilig voelen, komen zij niet tot ontwikkeling. Daarom kunnen wij geweld, overlast, vandalisme, inbraak en verstoringen van de openbare orde niet accepteren. De gemeente is echter niet de enige die een veilig gevoel mogelijk maakt, iedereen heeft een rol. Dat geldt voor bewoners, winkeliers, scholen, jeugdzorg, verslavingszorg, politie en woningcorporaties.

KORT EN PRAKTISCH
• De wijkagent als zichtbaar en betrokken aanspreekpunt
• De feestweken kleinschalig en dorps
• Geen coffeeshops in het Westland
• Vuurwerkvrije zones in alle dorpskernen

De ChristenUnie-SGP hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor bewoners in de wijk. Zij moeten zichtbaar, actief en betrokken zijn. Ook burgers moeten actief worden betrokken bij de veiligheid op straat, bijvoorbeeld via de Buurtpreventie en WhatsApp-groepen. Wij kunnen zo de ogen en oren van de politie vormen. Daar waar mensen over de schreef gaan, moet de gemeente hard optreden. Diegenen die de openbare orde verstoren, moeten consequent aangepakt worden. Ook moeten de kosten van vandalisme worden verhaald op daders.

Wiet en coffeeshops

Wat ons betreft hanteert de gemeente een streng drugsbeleid en worden coffeeshops niet toegestaan. Gebruik, handel en teelt van soft- en harddrugs moet worden uitgebannen. De politie moet ook hard optreden tegen illegale hennepkwekerijen.

Wij zien een joint niet als een genotmiddel zoals koffie. Wel kunnen mensen baat hebben bij het gebruik van cannabisolie of ander medicinaal gebruik van wiet, en volwassenen doen dat voor eigen risico. Jongeren willen we echter beschermen tegen verslaving. Wiet kan voor mensen die er gevoelig voor zijn negatieve gevolgen hebben in hun welzijn en psyche.

Westlandse feestweken

De feestweken in het Westland zijn in de wijde omtrek bekend. Dat is prima om de kernen en het Westland te promoten. Wel vinden wij het belangrijk dat de feestweken een ‘dorpse’ sfeer houden. Als inwoners moeten we met elkaar rekening houden en de feesten niet laten ontsporen door overmatig alcoholgebruik, grootschaligheid en een teveel aan geluidsoverlast.Om rustmomenten te waarborgen zijn we ook tegen een verdere verruiming van de openingstijden van de horecagelegenheden.

Vuurwerkvrije zones

Jaarlijks zorgt het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling voor overlast en vernielingen. De schade aan gemeentelijke eigendommen is hoog en in de meeste gevallen kan deze niet verhaald worden op de daders. Vaak draait de gemeente op voor de kosten. Ook hier moet de gemeente adequaat optreden. Door het instellen van vuurwerkvrije zones in alle kernen willen wij voor kwetsbare groepen de overlast terugdringen.