ChristenUnie-SGP Westland

Veiligheid: daar werken we samen aan

Ook wat betreft de veiligheid staat voor ons als ChristenUnie-SGP de samenleving centraal: we hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Het optreden van de overheid is daarbij zacht waar het kan en hard als het moet.

Als mensen zich niet veilig voelen, komen zij niet tot ontwikkeling. Daarom kunnen wij geweld, overlast, vandalisme, inbraak en verstoringen van de openbare orde niet accepteren. De gemeente is echter niet de enige die een veilig gevoel mogelijk maakt, iedereen heeft een rol. Dat geldt voor bewoners, winkeliers, scholen, jeugdzorg, verslavingszorg, politie en woningcorporaties.

KORT EN PRAKTISCH
• Meer wijkagenten en BOA’s
• Streng en duidelijk drugs- en alcoholbeleid
• Professioneel georganiseerde vuurwerkshows
• Handhavend optreden waar ondermijning dreigt

Meer wijkagenten

Veiligheid begint dichtbij huis, in de wijk. De ChristenUnie-SGP hecht aan de rol van de wijkagent en BOA’s als aanspreekpunt voor bewoners. Zij moeten zichtbaar, actief en betrokken zijn, zowel op straat als op sociale media. Wij willen meer wijkagenten en BOA’s in het Westland. Samen met bewoners, jongerenwerkers en buurtpreventie kunnen we onze wijken veiliger maken.

Daar waar mensen over de schreef gaan, moet de gemeente hard optreden. Diegenen die de openbare orde verstoren, moeten consequent aangepakt worden. Ook moeten de kosten van vandalisme worden verhaald op daders.

Drugs en alcohol

Wat ons betreft hanteert de gemeente een streng drugsbeleid en worden coffeeshops niet toegestaan. Gebruik, handel en teelt van soft- en harddrugs moet worden uitgebannen. De politie moet ook hard optreden tegen illegale hennepkwekerijen. Recreatief gebruik van lachgas moet verboden worden. Lachgas is niet onschuldig, maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken en overlast.

Alcoholmisbruik leidt niet alleen tot levensgevaarlijke verkeerssituaties, maar ook tot geweld, agressie en vandalisme. De ChristenUnie-SGP Westland is voor een krachtig ontmoedigingsbeleid van alcoholgebruik en een stevige aanpak van alcoholmisbruik. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van het alcoholverbod voor jongeren. Dat is belangrijk omdat alcoholgebruik op jonge leeftijd kan leiden tot ernstige hersenbeschadiging. De gemeente moet hiervoor stevige afspraken maken met de horeca en andere betrokken ondernemers.

Feestweken en grootschalige evenementen

De feestweken in het Westland zijn in de wijde omtrek bekend. We vinden het belangrijk dat de feestweken een ‘dorpse’ sfeer houden. Als inwoners moeten we rekening houden met elkaar en de feesten niet laten ontsporen door overmatig alcoholgebruik, geluidsoverlast en grootschaligheid.

Horeca

Wij zijn tegen verruiming van de openingstijden van de horecagelegenheden. Om overlast voor de bewoners in de centra te beperken willen wij dat terrassen om 23:00 uur sluiten. Grootschalige commerciële evenementen met een veiligheidsrisico krijgen alleen een vergunning als ze zelf voor de veiligheid zorgen. Als de inzet van politie noodzakelijk is, wordt dit in rekening gebracht.

Vuurwerk: wel het plezier, niet de schade

Jaarlijks zorgt het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling voor overlast en vernielingen. De schade aan gemeentelijke eigendommen is hoog en kan in de meeste gevallen niet verhaald worden op de daders, vaak draait de gemeente op voor de kosten. Ook hier moet de gemeente adequaat optreden. Wat ons betreft zorgen we ervoor dat we wel het plezier van vuurwerk kunnen beleven, maar geen schade ervan ondervinden. We zijn daarom voorstander van een vuurwerkverbod in alle dorpskernen, want daar ontstaat de meeste overlast en schade. En we zien graag dat er professioneel georganiseerde vuurwerkshows komen, zodat er wel van vuurwerk genoten kan worden.

Ondermijning tegengaan

Ook in het Westland zijn er risico’s dat de onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken. We willen niet dat criminelen onze samenleving beïnvloeden. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente alert is op ondermijning. Allerlei vormen van criminaliteit kunnen bijdragen aan ondermijning, van arbeidsuitbuiting, zorgfraude en mensenhandel tot hennepteelt. Wij vinden dat de gemeente moet optreden tegen ondermijning, ten bate van de veiligheid van de inwoners. Ook zijn we er voorstander van dat er een anoniem meldpunt komt waar inwoners verdachte activiteiten kunnen melden.