ChristenUnie-SGP Westland

Wonen: samen goed leven

Er is in het Westland een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Daarom zijn we voor meer ruimte voor tiny houses en levensloopbestendige woningen. Aantrekkelijke winkelkernen bevorderen het leefgenot.

Veel jongeren hebben moeite met het vinden van een betaalbaar huis. De bouw van betaalbare woningen is nodig om te voorkomen dat jongeren het Westland verlaten. Wij willen dat de gemeente veel meer ruimte geeft aan tiny houses. Deze zijn flexibel, betaalbaar en goed voor het milieu. De gemeente heeft een eerste aanzet hiertoe gegeven, maar dat gaat ons niet ver genoeg. Meer ruimte voor tiny houses is gewenst!

KORT EN PRAKTISCH
• Meer mogelijkheden voor tiny houses in het Westland
• Bouw woningen voor ouderen rond woon-zorg zones
• Duurzaam bouwen is belangrijk
• Compacte winkelkernen, geen uitbreiding van winkelmeters

Ook in onze gemeente neemt het aantal ouderen toe. Voor hen moeten levensloopbestendige en betaalbare woningen gebouwd worden. Wij stimuleren het bouwen rond woon-zorg zones in de verschillende kernen van het Westland. Dat is kostenefficiënt en prettig voor ouderen: alles dichtbij. Voor ouderen en anderen die minder mobiel zijn, worden de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast aan hun behoeften (comfortzones). Ook voor de groep jongvolwassenen met handicap of met een psychiatrische achtergrond moeten meer aangepaste zorgwoningen komen. Wij vinden dat de gemeente in gesprek moet gaan met woningcorporaties om samen oplossingen te vinden voor deze maatschappelijke opgaven.

Bij de bouw van woningen vinden we het belangrijk als rentmeesters voor de aarde te zorgen, mede ten bate van volgende generaties. Duurzaam bouwen – in eigen beheer of via gezamenlijke initiatieven – wil de ChristenUnie-SGP daarom stimuleren.

Gezellige winkelkernen

De detailhandel verandert van aard en structuur, mede door de opkomst van online shopping. Hierop moet worden ingespeeld, met aandacht voor de leefbaarheid van de kernen en voor de sociale veiligheid van winkelstraten (wonen boven winkels). De gemeente faciliteert dat in de kleine kernen verschillende functies (zoals detailhandel, bibliotheek en bankautomaat) gecombineerd kunnen worden, zodat zoveel mogelijk functies in zo’n kern aanwezig blijven en leegstand voorkomen wordt. Wij zetten in op compacte winkelcentra en staan daarom kritisch tegenover uitbreiding van het aantal winkelmeters. Snelle realisatie van de centrumplannen is nodig, omdat ook die plannen bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de Westlandse kernen.