ChristenUnie-SGP Westland

Subsidiepot vergroenen schoolpleinen

De fractie ChristenUnie-SGP Westland is groot voorstander van het vergroenen van de leefomgeving.

Wij vinden het dan ook jammer dat de subsidiepot voor het vergroenen van schoolpleinen niet goed benut wordt (artikel AD 6 juni 2019), en wij waarderen het langer beschikbaar stellen van deze subsidie.

Toch is de gang van zaken voor ons aanleiding tot zorg: vanuit scholen klinkt de klacht dat aanvragen van de subsidie een hoop “rompslomp” met zich meebrengt.

Dat leidt tot de volgende vragen aan het college:

  1. Welke procedure moet worden gevolgd bij het aanvragen van de subsidie voor het vergroenen van schoolpleinen?
  2. Is het mogelijk de procedure te vereenvoudigen?
  3. Wordt er bij de gemeente Westland regelmatig kritisch gekeken naar aanvraagprocedures voor subsidies, zodat deze voor de aanvrager eenvoudig en overzichtelijk zijn?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,
Namens Fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete, fractievoorzitter