ChristenUnie-SGP Westland

Terugblik en vooruitblik

Allereerst wenst de ChristenUnie-SGP fractie alle Westlanders een gezegend en gezond 2021 toe. Bij het ingaan van een nieuw jaar wordt vaak teruggekeken naar het afgelopen jaar. 2020 was een bewogen jaar waar de hele wereld in de ban raakte van het Coronavirus.

Het zette ons leven volledig op z’n kop.

Ook binnen de Westlandse Raad waren we weer druk bezig allerlei zaken te behandelen.

Tijdens de behandeling van de begroting 2021-2024 stelde het college voor (om het onderhoud aan de zes Westlandse begraafplaatsen kostendekkend te krijgen) de kosten van begraven in 2021 met 35% te verhogen. En voor de jaren daarna nog een verhoging door te voeren van 10% per jaar totdat het begraven voor de gemeente kostendekkend is.

Voor de ChristenUnie-SGP fractie is dit niet acceptabel. Wij hebben hierop een amendement ingediend om de voorgestelde verhoging uit te smeren over drie jaar. Omdat wij de financiële dekking van ons amendement niet voor elkaar kregen, heeft de fractie dit helaas moeten terugtrekken. Dit om te voorkomen dat de gemeente Westland onder verscherpt toezicht van de Provincie komt te staan.

Wij zullen dit onderwerp bij de voorjaarsnota opnieuw aan de orde stellen om de kosten van begraven voor Westlanders niet nog verder te laten stijgen.

Een ander onderwerp dat in 2020 speelde (en ook in 2021 zal spelen) betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. Het Westland kan niet zonder deze arbeidsmigranten en zal daarom ook voor huisvesting moeten zorgen. De terreur die de afgelopen periode in De Lier plaatsvond is schokkend te noemen. Dat er zoveel agressie is tegen normale voorzieningen voor medemensen van wie de Westlandse tuinders zo afhankelijk zijn.

De ChristenUnie-SGP fractie spreekt zich uit (en naar mijn mening zou de hele raad dit moeten doen) dat dergelijke terreur moreel verwerpelijk is. Wij zullen hierover op korte termijn een motie indienen.

Ad van Harmelen,
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Westland