ChristenUnie-SGP Westland

Van vluchteling naar burger

2016 foto columnMaandag 20 juni 2016 was het Wereldvluchtelingendag! Voor een aantal van u misschien onbekend. Die dag is onze fractie bij een werkconferentie aanwezig geweest. De organisatie was in handen van  Vluchtelingenwerk en had als thema: Van vluchteling naar burger.

Wereldwijd zijn er circa 65 miljoen vluchtelingen. Een recordcijfer!

De vluchtelingenproblematiek is niet nieuw. In de jaren ’90 speelde dit ook. We kunnen leren van de fouten van toen.

In de workshops van de conferentie kwamen allerlei onderwerpen aan de orde: hoe kunnen we integratie versnellen, inburgering moét beter, arbeidsparticipatie etc.

Het is cruciaal om de energie, die een vluchteling bij aankomst heeft, in te zetten voor de integratie. De tijd in de opvang moet goed gebruikt worden. Contacten zijn belangrijk. Behulpzame Nederlanders die mensen verder helpen, want alleen kunnen ze het niet. Een aantal van de vluchtelingen is getraumatiseerd.  Het moet in het AZC (asielzoekerscentrum) al mogelijk zijn de taal te leren, een opleiding te beginnen.

Met andere woorden: een integrale aanpak met de gemeente als regisseur. Huisvesting moet parallel lopen met taalles, opleiding en werk.

Eén van de sprekers was Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. Jaren geleden ook vreemdeling in ons land. Hoe word je van vluchteling in Nederland een burger van Nederland? De burgemeester benadrukt dat je als vreemdeling eerst zelf initiatief moet nemen. Verdiep je in de geschiedenis van je nieuwe land, van de cultuur, leer de taal. Vervolgens ga je meedoen in de maatschappij. Pas daarna word je voor het eerst mede-eigenaar en medeverantwoordelijk voor Nederland.

Samen met u wil de fractie ChristenUnie-SGP zich ervoor inzetten dat vluchtelingen die in onze kernen komen wonen zich snel burger van Westland gaan voelen. De fractie denkt aan een welkomstpakket met handige informatie van de gemeente, gecombineerd met bijvoorbeeld informatie over activiteiten in de wijk en (korting-)acties van winkels uit de buurt.

Helpt u mee?!

 

Anja Muilwijk-van der Hoeven