ChristenUnie-SGP Westland

Verkiezingsprogramma Eurofractie CU/SGP

In het verkiezingsprogramma ‘Samenwerken JA, superstaat NEE’ zijn ChristenUnie en SGP kritisch over de Europese Unie, maar houden ze tegelijkertijd een constructieve houding aan. Voor het buitenlands beleid zien de partijen belangrijke taken weggelegd voor de Europese Unie om armoede en milieuvervuiling tegen te gaan. Daarnaast moet de EU zich hard maken voor de rechtsstaat, de democratie en godsdienstige, politieke en burgerlijke vrijheden. Binnen de grenzen van de EU willen ChristenUnie en SGP de supranationale instellingen juist minder macht geven.

De Europese Unie

ChristenUnie en SGP verzetten zich tegen een federaal Europa. De Unie moet zich beperken tot haar kerntaken en bemoeit zich verder niet met beleidsdomeinen van de lidstaten. Onder deze domeinen vallen onder andere burgerlijk recht, sociale zekerheid, pensioenbeleid, hypotheken, onderwijs en gezondheidszorg. De eurocrisis moet volgens de partijen niet als excuus worden gebruikt voor een bevordering van een politieke unie. Het Europees Parlement en de nationale parlementen moeten wel nauwer samenwerken om de kiezers meer te betrekken bij het Europese beleid. Ook krijgen burgers meer inzicht in het gebruik van persoonsgegevens door de Europese instellingen.

Download hier het volledige verkiezingsprogramma.