ChristenUnie-SGP Westland

Vluchtelingen en statushouders

In Westland speelt de vraag over hoe we omgaan met vluchtelingen en statushouders. Statushouders hebben de asielprocedure al doorlopen en hebben recht op een huis, de overheid wijst aan in welke plaats ze moeten wonen. Vluchtelingen komen uit een onveilig gebied en zijn in nood. Ongetwijfeld zijn er ook gelukszoekers onder hen, daarom is er ook een asielprocedure en verblijfsstatussen voor bepaalde tijd.

Onze fractie heeft tweemaal een motie mede ingediend over deze onderwerpen. In één van deze moties werd het college gevraagd om zich actief op te stellen en in contract te treden met het COA over eventuele beschikbare gebouwen en te informeren welke hulp er nodig is. Ook werd gevraagd om in de regio samen te werken. Wij werkten mee aan deze moties omdat Jezus ons de werken van barmhartigheid leert (Mattheus 25:35,36). Daarnaast vinden we mede-menselijkheid belangrijk: behandel mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Op twee raadsvergaderingen is er over deze motie gestemd. Helaas heeft deze motie het net niet gehaald. Het laat zien hoe sterk de meningen in Westland hierover verschillen.

Met de tweede motie hebben we een verzoek gedaan richting het college om op korte termijn een Raadsinformatieavond of een rondetafelconferentie te organiseren over de huisvesting en integratie van statushouders. Omdat we het belangrijk vinden dat alle betrokkenen op dit terrein in gesprek komen en de verschillende meningen en mogelijkheden aan de orde komen. Zo kan de raad er later een goed afgewogen besluit over nemen. Deze conferentie zal eind oktober plaats vinden.

Graag horen we u mening over dit onderwerp, zodat we dit mee kunnen nemen.

Dick de Heer