ChristenUnie-SGP Westland

Vluchtelingendebat Westland

De gemeente Westland heeft op dinsdag 16 februari 2016 een extra raadsvergadering belegd voor een debat over de komst van 275 vluchtelingen, asielzoekers en statushouders naar het Westland. Het voorstel is hen te vestigen in het huidige ‘Polenhotel’ in Wateringen.

De fractie ChristenUnie-SGP staat hier positief tegenover. Leen Snijders heeft namens de fractie het woord gevoerd.

“In de wereld is veel gaande. We zijn gewend aan Journaalbeelden over oorlogen, akelige ziekten of natuurrampen. Maar na decennia dat hulp op afstand kon volstaan, is nu een grote vluchtelingenstroom richting Europa op gang gekomen.”

“Naast de christelijke waarden als barmhartig zijn, rechtvaardig zijn, vredelievend zijn, naastenliefde betrachten, gastvrij zijn, delen en beschermen – vindt de fractie ChristenUnie-SGP ook dat de gemeente Westland de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet nemen mee te werken aan deze vorm van opvang. ”

Wilt u de volledige tekst lezen, klik dan op onderstaande link.

Spreektekst Leen Snijders