ChristenUnie-SGP Westland

Voor sterke glastuinbouw in het Westland

De tuinbouw vormt de economische motor van het Westland. Daardoor kan een hele keten functioneren, met toeleveranciers, handel en transport. Deze keten moet op sterkte blijven en de ChristenUnie-SGP wil deze keten een goede toekomst bieden.

Een sterke glastuinbouw is ook van internationaal belang, want het Westland kan veel bijdragen aan de voedselproblematiek op wereldschaal. Daarom moeten we haast maken met de modernisering en schaalvergroting van tuinbouwbedrijven.

Stem daarom op 21 maart bij de verkiezingen op de ChristenUnie-SGP in het Westland!

Agrarisch onderwijs

Het is belangrijk dat de kennis rond de glastuinbouw binnen het Westland beschikbaar blijft en dat nieuwe kennis ontwikkeld wordt. We zijn blij met het World Horti Center en de vestiging van het MBO Westland. Wij vinden belangrijk dat deze unieke samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden zich verder ontwikkelt.

Meer lezen

Lees hierover meer in het hoofdstuk over werk in het verkiezingsprogramma.