ChristenUnie-SGP Westland

Voorproefje verkiezingsprogramma

Nieuwjaarsrecepties gaan naadloos over in debatten. De campagneperiode barst los. Natuurlijk doet de ChristenUnie-SGP een duit in het zakje: Samen voor een leefbaar Westland!

Wij maken ons sterk voor een samenleving die (godsdienst)vrijheid en ruimte biedt. Waarin mensen en organisaties hun verantwoordelijkheid nemen om elkaar verder te helpen en om voor elkaar te zorgen. Tegelijk krijgen ze vrijheid en ruimte voor eigen (maatschappelijke) initiatieven. Iedereen moet kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar geschonken zijn. Mensen die niet willen meedoen moeten worden gestimuleerd. En stevig moet worden opgetreden als mensen onterecht inkomensondersteuning krijgen. Daarnaast willen we perspectief bieden aan kwetsbare mensen.

Een joint zien wij als een ander genotmiddel dan koffie. Mensen kunnen baat hebben bij het gebruik van cannabisolie of ander medicinaal gebruik van wiet. Volwassenen gebruiken dat – vaak met advies – op eigen risico. De ChristenUnie-SGP wil jongeren beschermen tegen verslaving. Voor mensen die er gevoelig voor zijn, kan wiet negatieve gevolgen hebben in hun welzijn en psyche. Grote bedenkingen dus bij het VNG-experiment waar gemeente Westland zich voor heeft aangemeld!

De economie draait als een tierelier. Maar de middenstand kan daar niet over meepraten. In winkelcentra staan panden leeg. Daaraan werkt een centramanager namens MKB Westland. De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente, dit initiatief ondersteunend, ook stappen zet.

De wegen slibben dicht. De gemeente (met provincie en Metropoolregio) moet op zoek naar nog onbekende oplossingen. Met alleen asfalt erbij, houden we alles niet in beweging. De ChristenUnie-SGP vindt dat wijzelf ons gedrag moeten aanpassen. Pak vaker de fiets of het openbaar vervoer. Een gezonde samenleving neemt ook verantwoordelijkheid voor de schepping die aan haar is toevertrouwd.

Financiële reserves van de gemeente rond zorg en welzijn, willen we ruimer inzetten. Maar wel in dat domein! Tenslotte willen we dat de gemeente de bouw bevordert van sociale huur- en betaalbare koopwoningen en van ouderenhuisvesting in woon-zorg zones.

 

Dick de Heer
06 4208 8421
info@cusgpwestland.nl