ChristenUnie-SGP Westland

Vragen gesteld over voormalige vuilstortplaats plan Rijnvaart

Het plangebied Rijnvaart in ’s-Gravenzande is na Dijckerwaal en Vlindertuin het derde deelplan van Waelpark. Een gedeelte van het gebied van de toekomstige woonwijk werd eerder gebruikt als vuilstortplaats.

Dit gegeven roept binnen onze fractie de volgende vragen op:

a. Is er bodemonderzoek gedaan naar de voormalige vuilstortplaats aan de Rijnvaartweg te ’sGravenzande?

b. Zo ja, is het college op de hoogte van de resultaten en bent u bereid deze resultaten te delen met de raad?

c. Welke maatregelen heeft het college (inmiddels) genomen als gebleken is dat er sprake is van vervuiling, zodat de kwaliteit van bodem en grondwater geen gevaar oplevert voor toekomstige bewoners?

d. Kan het college aangeven welke kosten hiermee zijn gemoeid en wie deze kosten zal dragen?

Arij de Bloeme,
raadslid ChristenUnie-SGP Westland