ChristenUnie-SGP Westland

Vragen over ballonoplating

De ChristenUnie-SGP fractie heeft samen met Progressief Westland, D66 en WV vragen gesteld over de ballonoplatingen op Koningsdag in De Lier en Poeldijk. Eerder is in de gemeenteraad gesproken over het feit dat ballonoplatingen voor het milieu erg slecht zijn en gevaarlijk voor vogels e.d. Het college gaf aan hier rekening mee te houden. We zijn benieuwd hoe het kan dat er twee vergunningen zijn afgegeven voor ballonoplatingen, terwijl het college rekening wil houden met het milieu. We vragen ze om uitleg met onderstaande vragen.

 

Wateringen, 24 april 2015

Geacht college van B&W,

Op artikel 26-vragen die op 22 januari 2015 zijn gesteld door de fractie D66 Westland, heeft u geantwoord: “Wij zullen bij door de gemeente te organiseren evenementen geen (helium) ballonnen oplaten. Het oplaten van ballonnen door anderen kunnen wij op basis van de huidige regelgeving niet verbieden. Wel zullen wij ondernemers wijzen op beschikbare onderzoeken en aanmoedigen om uit te wijken naar milieuvriendelijke alternatieven” (pdf 1).

Daarbij verwees u naar de site www.dieballongaatnietop.nl (pdf 2).

In de commissie MO van 20 april jl. hebben de fracties D66, PW, CU-SGP en WV een motie aangekondigd die nog een stapje verder gaat dan de beantwoording van het college. Daarin worden de collegeleden gevraagd in principe geen medewerking meer te verlenen aan evenementen waar ballonnen worden opgelaten door er fysiek bij aanwezig te zijn.

Tijdens de commissievergadering heeft wethouder El Mokaddem aangegeven dat door het college al gehandeld wordt in lijn met de beantwoording van de artikel 26-vragen.

In het Koningsdag-katern van Het Hele Westland dat deze week is uitgekomen, staat dat in Poeldijk en in De Lier (milieuvriendelijke) ballonnen zullen worden opgelaten (pdf 3).

Wij nemen aan dat de ballonoplatingen onderdeel uitmaken van evenementenvergunningen die door de respectievelijke organisatoren aangevraagd zijn voor de festiviteiten op Koningsdag 2015.

Onze vraag aan u is op welke wijze het college inhoud gegeven heeft aan zijn beleid organisatoren te wijzen op beschikbare onderzoeken en hen aan te moedigen voor alternatieven te kiezen?

Alvast onze dank voor uw beantwoording.

Dick de Heer – CU-SGP Westland
Tamara van Riet – D66 Westland
Ulbe Spaans – Progressief Westland
Peter Duijsens – Westland Verstandig