ChristenUnie-SGP Westland

Wat is waarheid?

CDA vroeg samen met ChristenUnie-SGP en Groen Links een extra raadsvergadering aan. Voor de fractie ChristenUnie-SGP bleef tijdens de commissievergadering MO onduidelijk waarom voor ca. 100 cliënten de huishoudelijke hulp in hun nadeel veranderd is.

Fractievoorzitter Ad van Harmelen noemde in zijn spreektekst dan ook dat voor de ChristenUnie-SGP één van de argumenten voor deze extra vergadering waarheidsvinding is. Onze kwetsbare inwoners hebben recht op goede zorg!

In een verklaring gaf wethouder Rombout aan dat alle wijzigingen worden teruggedraaid. Wij zijn blij dat onze kwetsbare inwoners hierdoor weer de hulp krijgen die zij zo nodig hebben. Wel hebben wij de motie van afkeuring van CDA mede ingediend als signaal naar de wethouder om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.