ChristenUnie-SGP Westland

Wat zijn de provinciale staten?

Op woensdag 18 maart kiezen we de provinciale staten, maar wat doen zij eigenlijk?

Het hoogste gezag van de provincie ligt bij de provinciale staten. Zij controleren het bestuur van de provincie die uitgevoerd wordt door de gedeputeerde staten. De gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. De leden van de gedeputeerde staten worden benoemd door provinciale staten.

De commissaris van de Koning is voorzitter van de provinciale staten en van het college van gedeputeerde staten.

Bijzonder is dat de provinciale staten de leden kiezen van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen op 18 maart.

De provincie Zuid-Holland heeft 55 zetels te verdelen. Door te gaan stemmen heb je indirect ook invloed op de Eerste Kamerleden. De ChristenUnie en de SGP hebben beide een eigen kieslijst en programma. Op dit moment hebben ze beide twee zetels.

Hier vind je meer over de ChristenUnie.

Hier vind je meer over de SGP.