ChristenUnie-SGP Westland

Werkbezoek Fractie aan Vluchtelingenwerk Westland

Dinsdag 29 november 2016 bracht onze fractie een werkbezoek aan Vluchtelingenwerk, locatie Westland. We werden ontvangen door de heer Eric van der Wilk, teamleider bij locatie Westland. Tijdens het gesprek kregen we veel informatie vanuit de dagelijkse praktijk en was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Naast de 5 vaste personeelsleden werken er 38 vrijwilligers bij Vluchtelingenwerk Westland, die zich allen met veel enthousiasme inzetten voor de nieuwe burgers van onze gemeente. De vrijwilligers moeten een opleidingstraject volgen. Zij kunnen nl. te maken krijgen met complexe vragen. Statushouders zijn niet zomaar hun land ontvlucht en kampen vaak met trauma’s. Daarbij moet rekening gehouden worden met specifieke omstandigheden en achtergronden van de statushouder.

werkbezoek-vluchtelingenwerk-29-november-2016-2

De heer van der Wilk schetst een duidelijk beeld van het traject dat de nieuwe burger van Westland moet doorlopen en de hulp die hierbij geboden wordt vanuit Vluchtelingenwerk Westland.

Vluchtelingenwerk helpt de statushouders bij het opbouwen van een bestaan in de nieuwe woonplaats. Zodra een huis beschikbaar komt, begeleidt vluchtelingenwerk de cliënten bij alle praktische stappen die zij moeten nemen. Vluchtelingenwerk Westland valt onder stichting Vluchtelingenwerk Zuid-West.

Vluchtelingenwerk Westland wordt ingehuurd door de gemeente voor de begeleiding van de statushouders voor de eerste 15 maanden van hun verblijf in gemeente Westland. Incidenteel wordt de begeleidingstermijn verlengd. De eerste 3 maanden worden besteed aan een vestigingstraject: het zorgen voor zaken als  gas, water, licht, zorgverzekering, huisarts, de zgn. praktische zaken. In de meeste gemeenten worden vluchtelingen max. 24 maanden begeleid vanuit Vluchtelingenwerk.

De statushouders ontvangen een leenbijstand van de gemeente die terugbetaald moet worden. Zo niet, dan blijft deze schuld je achtervolgen. Deze kan niet mee in geval van schuldhulpverlening. De eerste periode is de begeleiding vooral gericht op administratieve ondersteuning en de tweede periode is gericht op maatschappelijke ondersteuning.  Het uiteindelijke doel is om de cliënten zelfredzaam te maken binnen de Westlandse samenleving.

De statushouders zijn verplicht om binnen drie jaar na de statusverlening in te burgeren.  Om dit voor elkaar te krijgen, ontvangen ze een lening van DUO.  Indien ze niet op tijd inburgeren, dan moeten ze de lening terugbetalen.

Ca. 60% van de statushouders komt uit Syrië, 30% uit Eritrea en 10% uit andere landen. Mensen uit Eritrea zijn in het algemeen minder hoog opgeleid ten opzichte van mensen uit Syrië. Eritreeërs  zijn vaak orthodox christelijk. Communicatie met m.n. Eritrese vluchtelingen gebeurt met de tolktelefoon of met behulp van oud-cliënten.

logo_vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk helpt bij gezinshereniging met de begeleiding van het traject vanuit de IND. In moeilijke situaties wordt doorverwezen naar een advocaat. Statushouders worden geholpen met het aanvragen van toeslagen, worden getraind in het omgaan met geld etc.

Een knelpunt vormt het tekort aan sociale huurwoningen voor (grotere) gezinnen. De gemeente heeft contact over huisvesting met de woningbouwverenigingen in het Westland.

Vluchtelingenwerk Westland heeft zich ook ingezet voor een fietsenplan en een oproep gedaan om oude/overtollige fietsen in te leveren. Deze worden door vrijwilligers opgeknapt en doorgegeven aan statushouders. Statushouders moeten vaak elders hun inburgeringscursus volgen en gebruik maken van het openbaar vervoer. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, kunnen bespaard worden door op de fiets te gaan.

Wij zijn onder de indruk van de betrokkenheid en inzet van teamleden en vrijwilligers om deze nieuwe burgers van onze gemeente op weg te helpen om een nieuwe toekomst op te bouwen.