ChristenUnie-SGP Westland

Winkelleegstand: probleem of uitdaging?!

Winkelstraten zijn het kloppend hard van onze dorpen. Detailhandel hoort bij onze samenleving. Zij zorgt voor werkgelegenheid, draagt bij aan sociale veiligheid, leefbaarheid en aantrekkingskracht van een centrum.

Toch is bovenstaande constatering niet meer vanzelfsprekend. In de kernen van ons mooie Westland zien we het kloppende hart steeds meer verdwijnen. De economische crisis was aanvankelijk de oorzaak voor toenemende winkelleegstand. De fractie ChristenUnie-SGP realiseert zich dat de toename van winkelleegstand structureel wordt, mede doordat de manier waarop we winkelen verandert. Het online kopen neemt toe. Steeds meer (zelfstandige) ondernemers klagen over hoge huurprijzen en verhuizen soms naar straten buiten het centrum. Of winkeliers verhuizen naar nieuwbouw waarna oude panden vaak blijvend leeg staan.

Leegstand van een winkelcentrum raakt niet alleen de ondernemers, maar zeker ook de inwoners. Wist u dat de detailhandel de grootste private werkgever is? Dat hier actie moet worden genomen is voor onze fractie duidelijk. Goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid zijn belangrijk, maar niet dé oplossing voor een gezellig centrum.

Wat te doen? Communicatie is belangrijk en samenwerking een must. De fractie ChristenUnie-SGP Westland juicht dus initiatieven als een Retail Event toe. Prima dat de gemeente ondernemers faciliteert en in gesprek gaat met vastgoedbedrijven en woningcorporaties. Maar vooral de ondernemers zelf zijn aan zet. Werk samen en maak de winkelgebieden compact. Onderzoek of leegstaande winkelpanden omgevormd kunnen worden naar woningen. Zorg voor een aantrekkelijke website van het Westland, zodat bezoekers in één oogopslag kunnen zien wat wij te bieden hebben.

De eerste stappen in de goede richting zijn gezet.

Er is bijvoorbeeld een gesprek gepland tussen de eigenaar van winkelcentrum De Tuinen, de betrokken winkeliers en de gemeente. Wie volgt?

Winkelleegstand is een pittige uitdaging. Maar de situatie dwingt tot vernieuwing. De fractie ChristenUnie-SGP ziet dat als een kans om de kernen aantrekkelijk te houden. We denken graag mee.

 

Anja Muilwijk-van der Hoeven
Fractie ChristenUnie-SGP Westland
E: info@cusgpwestland.nl