ChristenUnie-SGP Westland

Zijn onze evenementen en feesten nog gezellig?

Het Westland kent allerlei mooie evenementen: Muziekfestivals, culturele evenementen, sportevenementen en feestelijke activiteiten die bijdragen aan de sfeer en leefbaarheid in onze dorpen. De doelstellingen van de organisatoren lopen sterk uiteen: Van het realiseren van een kinderfeest en gezelligheid via het maken van winst tot het streven naar nationale bekendheid.

Uiteraard mag de middenstand – die ook verenigingen en activiteiten sponsort – aan een evenement een boterham overhouden. Maar de ChristenUnie-SGP fractie heeft de indruk dat sommige evenementen slechts een commerciële doelstelling hebben. En dat deze ook steeds groter worden, doordat er landelijk bekende artiesten optreden. De fractie vindt dat wij geen feestjes hoeven organiseren voor Hagenezen of waar half Rotterdam op af komt.

De grotere evenementen maken ook de risico’s voor de fysieke en sociale veiligheid van bezoekers groter. Daarom wordt er ook jaarlijks in de Raadscommissie Bestuur gediscussieerd over de Evenementenkalender. Want de capaciteit van politie en brandweer zorgt ervoor dat (bijvoorbeeld) de BraDeLier en Waterpop niet in hetzelfde weekend kunnen plaatsvinden. De ChristenUnie-SGP fractie wil graag eens doorpraten over het begrenzen van de grootte van evenementen. Hoe zorgen we ervoor dat onze evenementen en feesten gezellig blijven?

Wat overlast betreft is Waterpop met ongunstige wind hoorbaar tot in Den Hoorn. En feestgedruis gaat gepaard met alcohol en pillen. Dokter Van der Lely ziet aan de jongeren die in het Delftse ziekenhuis worden binnengebracht welk feest er gaande is. Dus het evenementenbeleid is verbonden met alcoholbeleid, gezondheidsbeleid en/of jeugdbeleid. Daarover zijn de wensen en meningen sterk verdeeld. Dus dat wordt een stevige gedachtenwisseling.

Over de zondagsrust hebben we het dan nog niet eens.

Vindt u dat het beleid rond de evenementen aansluit op wat u ervan verwacht en erbij wenst?

Heeft u suggesties hoe u denkt dat onze evenementen en feesten gezellig kunnen blijven, mailt u dan naar info@cusgpwestland.nl of belt u met 06 2252 7660.

Leen Snijders