ChristenUnie-SGP Westland

Zwembad De Waterman blijft open in 2018

De fractie ChristenUnie-SGP Westland is tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 maart jl. akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 75.000,– om zwembad De Waterman in Wateringen in 2018 open te houden.

Wel zal in 2018 onderzoek gedaan moeten worden naar de kosten die gemaakt moeten worden om het zwembad na 2018 open te houden. Hierbij moet gekeken worden naar grootschalige renovatie van het zwembad of nieuwbouw van het zwembad in combinatie met andere voorzieningen.

Wij hebben het college verzocht hiervoor een business case op te stellen zodat we in het najaar een besluit kunnen nemen (investeringsbeslissing).