ChristenUnie-SGP Westland

Contact

Graag horen we van u! Op deze pagina vindt u verschillende mogelijkheden om contact op te nemen.

U kunt contact leggen met fractiemedewerker Anja Muilwijk via anja@cusgpwestland.nl of door te bellen met  06-25061000. E-mail kunt u ook sturen naar info@cusgpwestland.nl. Kijk bij ‘Onze mensen‘ voor de contactgegevens van de fractieleden en ondersteuners.

Aanspreekpunten in de kernen

In de verschillende Westlandse dorpen zijn aanspreekpunten namens onze partijen bereikbaar. Bij hen kunt u vragen en verbeterpunten onder de aandacht brengen. Dit kan gaan over allerlei onderwerpen: overlast in de buurt, vragen omtrent de u geboden zorg, onvoldoende onkruidbestrijding, enzovoort. Op deze manier kunnen wij als fractie nog meer voor u betekenen.

De heer Henk Doornekamp, Poeldijk, bereikbaar via doornekamp@solcon.nl
Mevrouw Bea Koen-Snijders, Monster, bereikbaar via beakoen@hotmail.com
De heer Jos van Spronsen, ’s-Gravenzande, bereikbaar via josvanspronsen@xs4all.nl
De heer Pieter-Jan Hofman, ‘s-Gravenzande, bereikbaar via pjhofman@planet.nl
Mevrouw Jolanda Duindam-Otto, Maasdijk, bereikbaar via jwduindam@caiway.nl
De heer Daniël Ros, Wateringen, bereikbaar via daanros@gmail.com
De heer Wilfred de Zeeuw, Naaldwijk, bereikbaar via wilfreddezeeuw@gmail.com
De heer Marc van Berkel, De Lier, bereikbaar via vanberkelmarc@gmail.com

Wij zoeken nog aanspreekpunten in de andere kernen van het Westland. Iets voor u? Reageer dan via het contactformulier hierboven.

Functieomschrijving aanspreekpunten kernen

Wat is de aanleiding?

De fractie heeft twee mogelijkheden om vragen te stellen:

  • Rondvragen in commissies en in raadsvergaderingen
  • Schriftelijke vragen op grond van art. 42. Dit zijn over het algemeen zwaarder wegende vragen, waarvoor het college 4 weken de tijd heeft om ze te beantwoorden.

De vragen betreffende actuele onderwerpen worden meestal gepubliceerd in kranten en sociale media als Westlanders.nu en WOS.nl. Hierdoor is het mogelijk als ChristenUnie-SGP meer in de publiciteit te komen.

Omdat het belangrijk is dat de fractie weet wat er leeft in de kernen van Westland, lijkt het ons zinvol per kern een aanspreekpunt te hebben.

Wat vragen wij van de aanspreekpunten?

  • Kijk kritisch rond in je omgeving of er zaken zijn die verbetering behoeven of onder de aandacht van de gemeenteraad dienen te worden gebracht.
  • Bewoners van de kern waarin je woont kunnen je benaderen met vragen/opmerkingen.

Dit kan betrekking hebben op allerlei onderwerpen: de zorg, onkruid, overlast etc.

Zet de vragen/opmerkingen op de email naar onze fractieondersteuner: anja@cusgpwestland.nl. Zij zorgt ervoor dat deze vragen bij de raadsleden terechtkomen.

Hoe promoten wij onze aanspreekpunten?

Op de website zullen de namen en emailadressen van onze aanspreekpunten worden vermeld.

 Als u post wilt sturen of langst wilt komt, dan zijn dit de adresgegevens:

Postadres
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Bezoekadres
Verdilaan 7
2671 VW Naaldwijk

Privacyverklaring

De ChristenUnie-SGP Westland (verder CU-SGP) vindt het belangrijk om transparant te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. In de privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de CU-SGP omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.