ChristenUnie-SGP Westland

Raadsvoorstel Informatie- en Archiefbeheer

Als archivaris heeft Dick de Heer zijn kennis ingezet om de gemeente Westland verder te helpen op dit gebied. Op het gebied van Informatie- en Archiefbeheer had de gemeente code Oranje gekregen, wat betekent dat er sprake zal zijn van een gematigde vorm van provinciaal toezicht.

Dick is in gesprek gegaan met een gemeentearchivaris, raadsleden en de teamleider Documentaire Informatievoorziening (DIV). Door deze gesprekken is er een raadsvoorstel gekomen met in beeld gebracht wat er goed gaat, welke zaken aanleiding zijn tot zorg en enkele aanbevelingen.

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. De andere fracties waren positief over het voorstel en dankten Dick voor zijn inzet en getoonde vasthoudendheid.